Učitavanje

Ravnateljstvo

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr.med.
052-388-920

Zamjenik ravnatelja
Daniel Ferlin, dr.med., spec.opće med.
052-702-255

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
Davor Rimac, dr.med. , spec.medicine rada,
052-857-980

Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo
Davorka Rakić, dipl.med.techn.
052-223-703

Tajnik ustanove
Anamaria Kvasnica Percan, dipl.oec.,
052-223-667

Voditelji ispostava

Voditelj Ispostave Buzet
Elvis Černeka, dr.med.,

Voditelj Ispostave Labin
Davor Rimac, dr.med.spec.med. rada i športa,

Voditelj ispostave Pazin
Marina Lovrinić, bacc.univ.

Voditelj Ispostave Poreč
Radmila Korlević, dr.med.spec.obiteljske medicine,

Voditelj Ispostave Pula
Kristijan Dujmenović, dr.med.dent.,

Voditelj Ispostave Rovinj
Karmela Bonassin, dr.med.spec.obiteljske med.,

Voditelj Ispostave Umag
Daniel Ferlin, dr.med.spec.opće med.

Pravni poslovi

Voditelj službe za opće, pravne , kadrovske i tehničke poslove
Ivana Mofardin, dipl.iur.,
052-522-553

Opći i kadrovski poslovi

Voditelj odjela kadrovskih poslova
Snježana Alić, dipl.iur.,
052-522-580

Računovodstveno-financijski poslovi

Voditelj službe za financ.planske i računovodstvene poslove
Marica Veggian oecc.
052-544-493

Odjel za nabavu

 Voditelj odjela za nabavu
Goran Mišković, dipl.oecc.univ.spec.pol.,
052-522-557

Odjel za tehničke poslove i zaštitu na radu

Voditelj odjela za tehničke poslove i zaštitu na radu
Denis Grgorinić, dipl.ing.el.
099-266-8939