Učitavanje

Ravnateljstvo

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr. med.
052-388-920

Zamjenik ravnatelja
Daniel Ferlin, dr. med. spec. opće med.
052-702-255

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
Davor Rimac,
dr. med. spec. med. rada i športa
052-857-980

Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo
Davorka Rakić, dipl. med. techn.
052-223-703

Tajnik ustanove
Anamaria Kvasnica Percan, dipl. oec.
052-223-667

Voditelji ispostava

Voditelj Ispostave Buzet
Elvis Černeka, dr. med. spec. kliničke radiologije

Voditelj Ispostave Labin
Davor Rimac, dr. med. spec. med. rada i športa

Voditelj ispostave Pazin
Marina Lovrinić, bacc. univ.

Voditelj Ispostave Poreč
Radmila Korlević, dr. med. spec. obiteljske medicine

Voditelj Ispostave Pula
Kristijan Dujmenović, dr. med. dent.

Voditelj Ispostave Rovinj
Corinna Pellizzer Lanča, dr. med. dent.

Voditelj Ispostave Umag
Daniel Ferlin, dr. med. spec. opće med.

Pravni poslovi

Voditelj službe za opće, pravne , kadrovske i tehničke poslove
Ivana Mofardin, dipl. iur.
052-522-553

Opći i kadrovski poslovi

Voditelj odjela općih i kadrovskih poslova
052-522-580

Računovodstveno-financijski poslovi

Voditelj službe za financ.planske i računovodstvene poslove
Marica Veggian, oec.
052-544-493

Odjel za nabavu

Goran Mišković, dipl. oec. univ. spec. pol.
052-522-557

Sara Delević, univ. bacc. oec.
052-522-558

Odjel za tehničke poslove i zaštitu na radu

Boris Dabo, dipl. ing. strojarstva
095-3299-107
Denis Grgorinić, dipl. ing. el.
099-266-8939