Učitavanje

Predstavnici osnivača Istarske županije

Predsjednik UV-a
Duško Kišberi, dipl.politolog

Članovi UV-a
Davor Pinzan, magistar politologije
Nevija Srdoč, mag. psych., univ.spec.oec

Predstavnik Stručnog vijeća DZ
Davor Rimac, dr.med., spec. medicine rada

Predstavnik radničkog vijeća DZ
Mile Krizmanić, oecc.