Učitavanje

Predstavnici osnivača Istarske županije

Predsjednik UV-a
Jovanka Popović Glavičić, dr. med.

Članovi UV-a
Goran Mišković, dipl.oec.
Nena Ružić, dipl.iur.

Predstavnik Stručnog vijeća DZ
Helena Vlačić, dr.med.spec.hitne i obiteljske medicine

Predstavnik radničkog vijeća DZ

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja

Skip to content