Učitavanje

Adresa Broj telefona E-mail
Tim hemodijalize Umag Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 218 liječnik, 052 702 228 sestraandreja.smoljanec@idz.hr
Stacionar Umag Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 273emanuela.penko@idz.hr
Patronaža Umag Edoardo Pascali 3A, UMAG095 608 3524, 052 702 213patronaza.umag@idz.hr
Sandra Sandrić mag.med.techn. Matteo Benussi 6, ROVINJ052 830 937 099 392 5804patronaza.rovinj@idz.hr
Nataša Gašparini Milanović Edoardo Pascali 3A, UMAG099 255 4049patronaza.umag@idz.hr
Tim radiologije Umag Istarska 15A, UMAG052 702 233rtg.umag@idz.hr
Zvezdana Turčić Edoardo Pascali 3A, UMAG099 255 4048patronaza.umag@idz.hr
Tim fizikalne medicine Umag Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 239fizikalna.terapija.umag@idz.hr
Nikolina Ravalico Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 258nikolina.ravalico@idz.hr
Tim bez nositelja Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 269valentina.popovic@idz.hr; opcatbn.umag@idz.hr
Zdenka Tomše Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 227zdenka.tomse@idz.hr
Tim bez nositelja Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 249branimir.haviza.lilic@idz.hr; drazenka.kamba@idz.hr
Dragana Mijatović Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 214sabina.dagostin@idz.hr
Bruno Zamboni Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 205bruno.zamboni@pu.t-com.hr
Medicinsko biokemijski laboratorij Umag Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 246mbl.umag@gmail.com
Samka Jakupović Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 224lijek1234@gmail.com
Rafael Sandalj Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 256rafaelsandalj@yahoo.com
Mirjana Đurković Grisonic Edoardo Pascali 3A, UMAG052 742 642mirjana59@hi.t-com.hr
Zdenko Kovačević Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 241zkovadent@gmail.com
Eta Makovac Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 240eta.makovac@pu.t-com.hr
Vjekoslav Kanjovsky Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 262vjekok@hi.t-com.hr
Jesenka Pavliček Selar Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 252jpselar@gmail.com
Zoltan Jelčić Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 270 dr.zjelcic@vip.hr
Skip to content