Sa 01.06. ukidaju se Izdvojene ambulante za pregled osoba
pod sumnjom na zaraženost koronavirusom tzv „COVID-19 ambulante“.