Palijativna skrb u Istarskim domovima zdravlja se razvija kao projekt u kojem se permanentno procjenjuju potrebe palijativnih bolesnika i traže rješenja za ublažavanje njihovih tegoba i patnji. Jedan od problema koji  je uočen  bila je nedostupnost medicinskih pomagala,  prvenstveno bolničkih kreveta. Iako u Istri postoje brojne udruge i institucije koje  posuđuju medicinska pomagala, palijativni bolesnici ih često nisu mogli dobiti u trenutku kad su im bili najpotrebniji. Zato smo odlučili  oformiti posudionicu kao dio djelatnosti za palijativnu skrb Istarskih domova zdravlja i palijativnim pacijentima u cijeloj Istri osigurati pomagalo u roku nekoliko dana. Projekt je  realiziran zahvaljujući razumijevanju i pomoći Grada Pule i Istarske županije. Grad Pula nam je bez naknade dao na korištenje prostor bivše trgovine na adresi Zagrebačka 39 iz pričuve sanirao krovnu terasu i fasadu,  a Istarska županije je osigurala sredstva za adaptaciju prostora. Ukupno je u adaptaciju i opremanje prostora uloženo 213 000 kuna, od čega su 162 000 kn sredstva Istarske županije,  a 51 000 kn vlastita sredstva IDZ-a . Adaptacija je provedena u dvije faze. Prostorija za izdavanje uređena je 2018. godine i od tada posudionica započinje s probnim radom. Drugi dio,  skladište pomagala,  uređeno je nedavno, a dobivanjem adekvatnog skladišnog prostora posudionica će započeti rad u punom opsegu. Posudionica već sada raspolaže s 81 električnih kreveta, 48 invalidskih kolica , 10 koncentratora kisika, 12 aspiratora i velikim brojem ostalih pomagala (štake, hodalice, toaletne stolice). Najveći dio pomagala je nabavljen donacijama, od kojih posebno treba istaći donaciju Porečko-Pulske biskupije u iznosu od 93 000 kn. Tijekom protekle 4 godine 996 naših sugrađana je koristilo neko od pomagala posudionice. Uređenjem kompletnog prostora  imamo mogućnost pohraniti veći broj pomagala te ćemo pokrenuti nove akcije prikupljanja donacija da dostignemo optimalnu mogućnost posuđivanja. Svrha posudionice nije samo posuđivanje već ima ulogu u integriranoj palijativnoj skrbi,  kao mjesto gdje će se članovima obitelji pružiti psihološka i duhovna potpora prilikom izdavanja i povrata pomagala. Posudionica je i temelj za uspostavu mreže posudionica u Istri. U Istri postoji 30 tak mjesta gdje se može posuditi pomagalo i naš cilj je sve te posudionice umrežiti i informacijski povezati.  Nerijetko postoji dostupno pomagalo u blizini oboljelog, ali nedostaje informacija o tome. Na web stranici IDZ-a će se moći naći informacije o kontaktima, adresama i radnim vremenima i svih drugih posudionica u Istri. Posudionica je namijenjena prvenstveno palijativnim bolesnicima, ali je mogu koristiti i svi drugi teški bolesnici kojima njihovi obiteljski liječnici napišu preporuku, a sva pomagala se iznajmljuju bez naknade.