Učitavanje

U okviru projekta “Specijalističko usavršavanje doktora medicine Istarskih domova zdravlja“, Istarski domovi zdravlja , kao uspješni i prihvatljivi prijavitelj, osigurali su 100 % bespovratnih sredstava u iznosu 8.020.683,37 kuna za specijalističko usavršavanje doktora medicine.

Kroz projekt će se financirati ukupno 7 specijalizacija i to 3 specijalizacije iz obiteljske medicine, 2 iz pedijatrije te 2 iz ginekologije i opstetricije.

Razdoblje provedbe projekta je od 2018. do 2023.

Iz Europskog socijalnog fonda financira se 85 % sredstava, a nacionalno sufinanciranje iznosi 15 % .
Svrha projekta je svim stanovnicima Istarske županije osigurati kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini.

Ovim projektom se stvaraju pretpostavke za popunjavanje svih nepopunjenih timova ili timova bez nositelja, te dijelom popunjavanje timova nakon odlaska liječnika u mirovinu.
Riječ je o financijskim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Prioritetne osi 2 (Socijalno uključivanje), Investicijski prioriteti 9.iv. (Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa), Specifičnog cilja 9.iv.1. (Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja) Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” za razdoblje 2014.-2020.

Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava potpisani su 05.rujna 2018., a potpisnici ovog trilateralnog ugovora su ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić dr. med.,, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g. Ante Lončar, dipl. iur., te ravnatelj Istarskih domova zdravlja, Ante Ivančić, dr. med.

U ponedjeljak 01.listopada 2018. ravnatelj Istarskih domova zdravlja Ante Ivančić, dr.med. prisustvovao je svečanosti uručivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje projektnih prijedloga ‘Specijalističko usavršavanje doktora medicine Istarskih domova zdravlja’ u okviru Operativnog programa ‘Učinkoviti ljudski potencijali’ za razdoblje 2014.-2020., koje je organiziralo Ministarstvo zdravstva kao Posredničko tijelo razine 1.

Kontakt osoba za više informacija o projektu je Lorena Načinović, prof. ,voditeljica odsjeka za razvojne programe i projekte

Kontakt 052 388 919

Email lorena.nacinovic@idz.hr

Skip to content