Učitavanje

Adresa Broj telefona E-mail
Tim radiologije Rovinj Matteo Benussi 6, ROVINJ052 811 404rtg.rovinj@idz.hr
Tim sanitetskog prijevoza Rovinj Matteo Benussi 6, ROVINJ052 840 702sanitet.rovinj@idz.hr; violeta.arbanas@idz.hr
Patronaža Rovinj Matteo Benussi 6, ROVINJ052 830 937patronaza.rovinj@idz.hr
Sandra Sandrić dipl.med.techn. Matteo Benussi 6, ROVINJ052 830 937patronaza.rovinj@idz.hr
Claudia Voivoda Stanić Matteo Benussi 6, ROVINJ052 830 937patronaza.rovinj@idz.hr
Medicinsko biokemijski laboratorij Rovinj Matteo Benussi 6, ROVINJ052 811 422labos.rovinj@idz.hr
Corinna Pellizzer Lanča Matteo Benussi 6, ROVINJ052 812 056corinna.pellizzer-lanca@idz.hr
Paola Gilli Matteo Benussi 6, ROVINJ052 841 170paola.gilli@idz.hr
Tim bez nositelja Matteo Benussi 6, ROVINJ052 812 520zdenka.petric@idz.hr; elvina.maric@idz.hr
Natalija Kalac Matteo Benussi 6, ROVINJ052 813 318natalija.kalac@idz.hr
Andra Kremenić Pavlović Matteo Benussi 6, ROVINJ052 811 115andra.kremenic@idz.hr
TBN Matteo Benussi 6, ROVINJ -
Tim bez nositelja Matteo Benussi 6, ROVINJ052-815-312nives.berne@idz.hr
Corrado Bonassin Matteo Benussi 6, ROVINJ052 812 373corrado.bonassin@idz.hr
Ena Prenc Matković Matteo Benussi 6, ROVINJ052 255 585slavica.ugulin@idz.hr
Valentina Orbanić Matteo Benussi 6, ROVINJ052-814-336valentina.orbanic@idz.hr
Vesna Miletić-Kancelir Matteo Benussi 6, ROVINJ052-812-847; 099-814-4325 Fax: / tel: 052-830-936medicinarada.rovinj@gmail.com
Medicinsko biokemijski laboratorij Umag Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 246mbl.umag@gmail.com
Barbara Karlo Gergorić Matteo Benussi 6, ROVINJ052 812 319ordinacijakarlo@gmail.com
Tatjana Šuput Matteo Benussi 6, ROVINJ052 816 000tanjasuput@gmail.com
Dušica Popović Matteo Benussi 6, ROVINJ052 815 270dusica.popovic.ordinacija@pu.t-com.hr
Snežana Đorđević Matteo Benussi 6, ROVINJ052 817 270snezana1@net.hr
Sanja Perše Vukotić Matteo Benussi 6, ROVINJ052 811 137sanja.vukotic@gmail.com
Vlado Bjelajac Matteo Benussi 6, ROVINJ052 815 312vlado.bjelajac@pu.htnet.hr
Marina Breščanski Poretti Matteo Benussi 6, ROVINJ052 811 866marina.brescanski.poretti@pu.t-com.hr
Mariella Brajković Buršić Matteo Benussi 6, ROVINJ052 812 341brajkovic.ordinacija@pu.t-com.hr