Učitavanje

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020), registar ugovora naručitelj objavljuje na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske te su registri ugovora za naredne godine dostupni na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ pod odjeljkom registri ugovora.

Skip to content