Učitavanje

Adresa Broj telefona E-mail
Patronaža Pula Flanatička 27, PULA052 223 647 -
Tim zdravstvene njege u kući bolesnika za područje grada Vodnjana Žuka 9A, VODNJAN099 376 7127zdravstvena.njega.pula@idz.hr
Zdravstvena njega u kući bolesnika za područje općine Marčana Žuka 9A, VODNJAN099 390 6770zdravstvena.njega.pula@idz.hr
Zdravstvena njega u kući bolesnika za područje općine Fažana Žuka 9A, VODNJAN095 208 3521zdravstvena.njega.pula@idz.hr
Zdravstvena njega u kući bolesnika za područje općine Ližnjan Žuka 9A, VODNJAN095 208 3522zdravstvena.njega.pula@idz.hr
Zdravstvena njega u kući bolesnika za područje općine Barban Žuka 9A, VODNJAN095 208 3522zdravstvena.njega.pula@idz.hr
Dunja Račić, bacc.med.techn. Flanatička 27, PULA052 223 647patronaza.pula@idz.hr
Eliza Zec, bacc.med.tech. Flanatička 27, PULA099 255 40 37patronaza.pula@idz.hr
Nicol Kolar Flanatička 27, PULA052 211 550ordinacijakolar@idz.hr
Ljiljana Manić Bimbašić Flanatička 27, PULA052 211 570ordinacijamanicbimbasic@idz.hr
Elis Strmotić Flanatička 27, PULA052 544 095elis.strmotic@idz.hr; ordinacijastrmotic@idz.hr
Morena Peruško Butorac Flanatička 27, PULA052 224 604morena.perusko.butorac@idz.hr; ivona.dubroja@idz.hr
Snežana Nastić Ristić Flanatička 27, PULA052 541 844snezana.nastic.ristic@idz.hr
Dena Didović Erman Flanatička 27, PULA052 214 679dena.didovic.erman@idz.hr; ordinacijadidovicerman@idz.hr
Maja Runić Flanatička 27, PULA052 223 040ordinacijarunic@idz.hr
Mario Božac Flanatička 27, PULA052 522 242; 099 257 6190palijativa.istra@idz.hr
Marija Kurtović Flanatička 27, PULA052 222 442ordinacijakurtovic@idz.hr
Tim bez nositelja Flanatička 27, PULA052 493 863ordinacijazupicic@idz.hr
Marko Mihajlović, dr.med. Flanatička 27, PULA052 255 849 mirsada.vrbnjak@idz.hr
Maja Ploh, dr.med. Flanatička 27, PULA052 222 824ordinacijaploh@idz.hr
Tim bez nositelja (ex Heraković) Flanatička 27, PULA052 210 805 ordinacijaflanaticka@idz.hr; ordinacijaflanatickalijecnik@idz.hr
Brankica Dobrić Flanatička 27, PULA052 219 266branka.dobric3@gmail.com
Anica Vujović Flanatička 27, PULA052 219 284anica.vujovic@gmail.com
Vijoleta Šabijan Flanatička 27, PULA052 222 676sr.sandra.ord@gmail.com
Miroslav Šabijan Flanatička 27, PULA052 212 428sestraspela.ord@gmail.com
Skip to content