Učitavanje

Propisi i opći akti

PROPISI

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 2/19, 123/19, 66/20)
http://www.propisi.hr/print.php?id=15074
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_66_1334.html

Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (NN 120/08)
https://www.zakon.hr/z/398/Zakon-o-fizioterapeutskoj-djelatnosti

Zakon o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine 169/04, 37/08)
http://www.propisi.hr/print.php?id=3388

Zakon o lijekovima (NN 76/13, 90/14, 100/18)
https://www.zakon.hr/z/399/Zakon-o-lijekovima

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (Narodne novine 118/18)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2339.html

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (NN 19/20)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_19_479.html

Mreža javne zdravstvene službe (NN 101/12, 31/13, 113/15)
http://www.propisi.hr/print.php?id=7355

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe (NN, 106/19.)
http://www.propisi.hr/print.php?id=12806

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 72/19,)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_72_1554.html

OPĆI AKTI

Statut Istarskih domova zdravlja
Odluka o imenovanju osoba za zaštitu dostojanstva radnika

Skip to content