Od ponedjeljka, 24.01., Istarski domovi zdravlja preuzeli su ordinaciju dr. Silvana Prenca koji je nedavno preminuo. Nova lokacija ordinacije nalazi se na Verudi, Palladiova 22.  Liječnik koji trenutno radi u preuzetoj ordinaciji je Matea Turudić, dr.med. uz medicinsku sestru Katarinu Kokorović. Ordinacija neparnim datumima radi prijepodne, a parnima poslijepodne. Broj telefona je 052 417 072, e-mail: ordinacijaturudic@idz.hr