Pozivamo vas na predavanje „ Uloga patronažne sestre u uvođenju zdravog načina života kao važnog faktora u prevenciji kroničnih bolesti “koje će se održati u četvrtak 26.5.2022. s početkom u 19 sati u dvorani zajednice Talijana „Circolo“. Predavači su: Tanja Mihelič, bacc.med.techn. Vladimira Soukupova, bacc.med.techn.   Predavanje će biti bodovano prema pravilniku HKMS. za sve informacije vezano uz predavanje obratiti se na olga.rojnic@idz.hr