Učitavanje

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduju Istarski domovi zdravlja uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje Istarskih domova zdravlja.
Ako je zahtjev podnesen osobno, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrati će se da je podnesen pisani zahtjev.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Pisani zahtjev mora sadržavati:

Ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje na sljedeće načine:

Osobno, kontaktiranjem službenika za informiranje

Putem elektroničke pošte na adresu: matea.pajic@idz.hr

Pismenim putem, ispunjavanjem i slanjem Zahtjeva za pristup informacijama na adresu: Službenik za informiranje, Matea Pajić, Istarski domovi zdravlja, Flanatička 27, 52100 Pula.

Donošenjem osobno u pisarnicu Istarskih domova zdravlja (Flanatička 27, 52100 Pula), radnim danom od 07.30 do 14.30

Katalog informacija daje pregled informacija kojima raspolažu Istarski domovi zdravlja s detaljnim pregledom informacija, opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacija i dostupnošću

Sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 38/11), Istarski domovi zdravlja imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

Naknadu stvarnih materijalnih troškova Istarski domovi zdravlja će potraživati od korisnika prava na informaciju na način kako je to utvrđeno Kriterijima.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak!

//idz.hr/wp/wp-content/uploads/2019/07/Logo-Zdrava-Istra.jpg

Ovaj projekt sufinanciran je iz Proračuna
Istarske županije za 2015. godinu

Skip to content