Pozivamo Vas na predavanje „Pravilan izbor za skrb o ranama“ koje će se održati u četvrtak 22.9.2022. s početkom u 19 sati u dvorani zajednice Talijana „Circolo“. Predavači su: Danijela Vuković, dipl.ing. Olga Rojnić, bacc.med.techn. Predavanje će biti bodovano prema pravilniku HKMS.

Olga Rojnić, bacc.med.techn.