Od 9. i 10. svibnja Istarske domove zdravlja je posjetio dr. Nemanja Milovanović, liječnik na Odjelu za kućno liječenje, njegu i palijativno zbrinjavanje Doma zdravlja Voždovac u Beogradu .

Posjeta je dogovorena nakon prezentacije dr. Bilića o radu djelatnosti za palijativnu skrbi u Istarskim domovima zdravlja na kongresu u Zagrebu prošle godine, koja je zainteresirala mnoge pa i dr. Milovanovića.

Nastojali smo našem gostu pripremiti sadržajan program. Od ravnatelja, dr. Ivančića dobio informacije o radu naše ustanove , posebno o organizaciji palijativne skrbi u Istri, susreo se je s članovima našeg palijativnog tima , bolničkim palijativnim timom OB Pula i njegovim voditeljem s dr. Bruminijem , a imao je priliku, u kućnoj posjeti s kolegama, vidjeti kako u praksi izgleda palijativna skrb koju pružamo,

Prema riječima dr. Milovanovića, to je bio zanimljiv i koristan posjet i vjerujemo, početak suradnje naše ustanove sa stručnjacima i institucijama za palijativnu skrbi u Srbiji.