Učitavanje

PLAN NABAVE

Planovi nabave te njihove izmjene i dopune od 2018. godine se objavljuju sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017,144/2020) i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ pod odjeljkom planovi nabave.

Skip to content