STOŽER CIVILNE ZAŠTITE ISTARSKE ŽUPANIJE Flanatička 29, Pula KLASA: 810-01/21-01/01 URBROJ: 2163/1-02/19-21-32 Pula, 29. ožujka 2021.

ISTARSKA ŽUPANIJA STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE GRADOVI I OPĆINE NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE STOŽERI JLS NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE STOŽER CIVILNE ZAŠTITE ISTARSKE ŽUPANIJE -članovi
 
Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Stožer civilne zaštite Istarske županije, 29. ožujka 2021., donosi:

ODLUKU
o lokacijama cijepljenja na području Pule i Poreča
 
Radi dostupnosti veće količine cjepiva za područje Istarske županije, Stožer civilne zaštite Istarske županije donosi Odluku o promjeni lokacije cijepljenja na području grada Pule i grada Poreča.
Cijepljenje za područje grada Pule obavljat će se u sportskoj dvorani Talijanske osnovne i srednje škole u Puli, na adresi: Santoriova ulica br. 1 - od srijede 31. ožujka 2021. godine, s početkom od 9 sati.
Cijepljenje za područje Grada Poreča, obavljat će se u sportskoj dvorani Žatika od sljedećeg tjedna. O tehničkim detaljima cijepljenja na novim lokacijama izvijestit će Istarski domovi zdravlja.
Službeni dokument Stožera otvorite klikom na donju poveznicu: STOŽER CZ IŽ - Odluka o lokacijama cijepljenja na području Pule i Poreča