Svi pacijenti koji su započeli s ortodontskom terapijom bit će kontaktirati od strane medicinske sestre te će im biti dana uputa o načinu nastavka ostvarivanja zdravstvene zaštite koju su započeli kod dr. Mirele Mandić. U slučaju da niste kontaktirani od strane medicinske sestre, možete se javiti na telefonski broj 052/215-779 ili osobno doći u redovno radno vrijeme ordinacije.