Učitavanje

Javno nadmetanje za prodaju vozila

Zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja – Case della salute dell`Istria, Pula, Flanatička 27, objavljuje javno nadmetanje za prodaju vozila. 

Javno nadmetanje će se održati 09.12.2020. godine (srijeda) u Istarskim domovima zdravlja u Puli,  na lokaciji Zagrebačka 30, na parkiralištu voznog parka ispostave Pula (preko puta laboratorija OB Pula), s početkom u 12:00 sati. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamstvo od 10% vrijednosti početne cijene određenog vozila za koji se natječu, odnosno minimalno 100,00 kn. Uplate se mogu izvršiti najkasnije do 08.12.2020. godine do 14:00 sati, na žiro račun Istarskih domova zdravlja IBAN 5823800061132003185 kod IKB Umag. Prilikom uplate obavezno navesti podatke o uplatitelju (ime i prezime/naziv pravne osobe) i IBAN uplatitelja. U pozivu na broj upisati OIB i redni broj vozila za koje se uplaćuje jamstvo. Naknadne uplate jamčevine neće biti priznate te se istima neće omogućiti prisustvovanje javnom nadmetanju.


Vozila se mogu razgledati od 03.-08.12.2020. radnim danom u vremenu od 7:00-15:00, a na dan licitacije od 7:00-10:00 na parkiralištima ispostava uz prethodnu najavu niže navedenim kontaktima i to za:
  • Labin, Sv. Mikule 2 – kontakt 099/255-40-09

  • Poreč, M. Gioseffi 2 – kontakt 099/261-32-97

  • Pula, Zagrebačka 30 – kontakt 099/261-32-74

  • Rovinj, M. Benussi 6 – kontakt 099/392-57-94


Vozila se prodaju u viđenom stanju bez prava na naknadne reklamacije. Kupac je dužan prije preuzimanja vozila konačnu ponuđenu cijenu uplatiti na žiro račun Istarskih domova zdravlja najkasnije do 18.12.2020. godine, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva.


 

KLASA: 406-03/19-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-03-1/832-20-16
Pula, 01.12.2020.

 

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr. med.