Učitavanje

Adresa Broj telefona E-mail
Tim fizikalne medicine Labin Svetog Mikule 2, LABIN052 650 992fizikalna.labin@idz.hr, bojana.lekic@idz.hr
Tim hemodijalize Labin Svetog Mikule 2, LABIN052 650 985hemodijaliza.labin@idz.hr
Stacionar Labin Svetog Mikule 2, LABIN052 650 986stacionar.labin@idz.hr
Dezi Barbarić-Mohorović Svetog Mikule 2, LABIN052 650 987 -
Tim radiologije Labin Svetog Mikule 2, LABIN052 650 991rtg.labin@idz.hr
Patronaža Labin Svetog Mikule 2, LABIN052 650 989, 052 855 333patronaza.labin@idz.hr
Ana Vretenar Istarska 2, POTPIĆAN052 867 256ana.vretenar@idz.hr
Zubotehnički laboratorij Labin Svetog Mikule 2, LABIN052 857 297 -
Rafaela Faraguna Pajković Istarska 2, POTPIĆAN052 650 989, 052 855 333rafaela.faraguna@idz.hr
Branka Mrzlić Sv.Mikule 2, LABIN052 650 989, 052 855 333branka.mrzlic@idz.hr
Danijela Bratić Golja Svetog Mikule 2, LABIN052 650 989, 052 855 333 danijela.bratic.golja@idz.hr
Jasmina Kljajić Sv.Mikule 2, LABIN052 650 989, 052 855 333jasmina.kljajic@idz.hr
Soledad Franković-Kokot Svetog Mikule 2, LABIN052 855 055soledad.frankovic.kokot@idz.hr; sara.osman@idz.hr
Sanja Barić-Santro Svetog Mikule 2, LABIN052 858 020sanja.baric.santro@idz.hr; adela.mujic@idz.hr
Tim bez nositelja (ex Pejić) Nedešćina 41, NEDEŠĆINANedešćina: 052 865 417 Koromačno: 052 876 278luka.mitar@idz.hr, nikolina.perger@idz.hr
Astrid Bernaz-Prajz Svetog Mikule 2, LABIN052 857 929astrid.bernaz.prajz@idz.hr; jasmina.cehic@idz.hr
Tamara Fable Karlić Svetog Mikule 2, LABIN052 858 036lejla.bojkic@idz.hr; aurela.oroshi@idz.hr
Aleksandra Mikulić Svetog Mikule 2, LABIN052 857 997aleksandra.mikulic@idz.hr; azra.cekic@idz.hr
Medicinsko biokemijski laboratorij Labin Svetog Mikule 2, LABIN052 855 400laboratorij.labin@idz.hr; katarina.jedrejcic@idz.hr
Julija Ardalić Svetog Mikule 2, LABIN052 650 988julija.ardalic@idz.hr, rosana.kirsic@idz.hr
Davor Rimac Svetog Mikule 2, LABIN052 857 980davor.rimac@idz.hr; vladimira.milevoj@idz.hr
Vedrana Faraguna-Cvečić Svetog Mikule 2, LABIN052 851 482ordinacija.faraguna.cvecic@gmail.com
Robert Klapčić Istarska 2, POTPIĆAN052 867 143robert.klapcic@gmail.com
Sandra Perović Svetog Mikule 2, LABIN052 855 040sandra.perovic66@gmail.com
Gordana Terzić Milevoj Svetog Mikule 2, LABIN052 857 981ordinacija.terzic.milevoj@gmail.com
Silvija Benković Svetog Mikule 2, LABIN052 851 570ordinacija.benkovic@gmail.com
Matilda Klapčić Belušić Svetog Mikule 2, LABIN052 857 395matildaklapcic@net.hr
Alice Milevoj Diklić Svetog Mikule 2, LABIN052 857 928amilevoj@yahoo.com
Suzana Juričić Bembić Istarska 2, POTPIĆAN052 867 543suzanajuricicbembic@gmail.com
Moreno Milevoj Svetog Mikule 2, LABIN052 858 011moreno.milevoj@gmail.com/ ani.gin.ord@gmail.com
Sandra Derossi Diminić Svetog Mikule 2, LABIN052 856 045ord.derossi-diminic@hi.t-com.hr
Sandra Cerovac Svetog Mikule 2, LABIN052 858 006cerovac.sandra@gmail.com
Marina Licul Huskić Svetog Mikule 2, LABIN052 857 083 -
Marina Rajković Tireli Svetog Mikule 2, LABIN052 851 489marinarajkovictireli7@gmail.com; ivanaprajz7@gmail.com
Skip to content