Učitavanje

Javna nabava

Voditelj odjela za nabavu: Nenad Despić, mag.oec.

E- mail: nenad.despic@idz.hr
Telefon: 052/522-557


Viši stručni referent za nabavu: Sara Delević, univ.bacc.oec.

E- mail: sara.delevic@idz.hr
Telefon: 052/522-558


Viši stručni referent za nabavu: Ivan Budić, mag.oec.

E- mail: ivan.budic@idz.hr
Telefon: 052/388-923

IZJAVA O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16, 114/22) Istarski domovi zdravlja objavljuju popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Gospodarski subjekti:
Ustanova None, Put Kružina 10, Seget - Vranjica, OIB: 69367524602
Natii GmbH, Breite Strasse 22, Düsseldorf
Kairos, Karl Knödl Strasse 35, Düsseldorf


Skip to content