cijepljenje protiv bolesti COVID 19 provoditi će se u zgradi Doma zdravlja, Flanatička 27 Pula, a ne kao do sada u prostoru budućeg Hospicija. Raspored cijepljenja biti će objavljen na web stranici IDZ-a i javnim glasilima. Raspored cijepljenja za ožujak 2022.