Istarski domovi zdravlja uputili su Gradu Poreču i općinama Poreštine zamolbu za financiranje nabave ultrazvučnog aparata za potrebe Ispostave Poreč, ali i druge opreme, kao i uređenje ordinacije u kojoj je donedavno radio, nažalost prerano preminuli, dr. Milorad Jovanović. Tim povodom, gradonačelnik Poreča Loris Peršurić se s voditeljicom Odsjeka za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, mlade i civilno društvo Tihanom Mikulčić susreo s voditeljem Ispostave Doma zdravlja Poreč dr. Zoranom Šimurinom i glavnom sestrom Majom Rasnek. Dio novca već je uplaćen Kako je rekao dr. Šimurina, ambulanta trenutno ima digitalni rendgen aparat, koji je nabavljen 2021. godine sredstvima IDZ-a i instaliran u toj ordinaciji, a kao najveći problem istaknut je nedostatak ultrazvučnog aparata. Naime, Istarski domovi zdravlja u svom redovnom poslovanju nisu u mogućnosti izdvojiti sredstva za nabavu kvalitetnog ultrazvučnog aparata, čija je cijena oko 66 tisuća eura (500.000 kn), pa su se zato obratili osnivaču Istarskoj županiji, te Gradu Poreču radi financiranja nabave uređaja. Gradonačelnik Peršurić rekao je da je Grad prepoznao važnost ovakve investicije i odlučio financirati nabavu ultrazvučnog aparata, te je još krajem 2022. godine Istarskim domovima zdravlja uplatio, temeljem Ugovora o sufinanciranju, 53.089,12 eura (400.000 kuna). Nabava ultrazvučnog aparata je u tijeku, a razliku u cijeni uređaja će pokriti IDZ. Dodatno, IDZ se obratio sa zamolbama za nabavku RTG aparata za panoramski snimak zuba, kao i donaciju građevinskih radova za uređenje radiološke ambulante u kojoj je radio nedavno preminuli dr. Jovanović, pritom se obvezavši da će osigurati stručne kadrove za rad u radiološkoj ordinaciji. Dostupna zdravstvena usluga Načelnici općina Poreštine, osim Općine Višnjan, prepoznali su važnost ove investicije i odlučili sufinancirati nabavku RTG aparata za panoramski snimak zuba u ukupnom iznosu od 10.884 eura (82.000 kuna), a preostali iznos od 13.272 eura (100.000 kuna) podmiren je donacijom tvrtke Valamar d.d. Što se tiče građevinskih radova na uređenju i opremanja radiološke ordinacije, Plava laguna d.d. osigurat će donaciju od 13.272 eura (100.000 kuna). - Gradonačelnik je iskazao zadovoljstvo činjenicom da je su uz Grad, većina općina Poreštine i velike turističke tvrtke poput Plave lagune i Valamara prepoznale važnost ovih investicija te da će zajednički donirati 90.251 eura (680.000 kuna), jer će ovi aparati unaprijediti usluge u području radiologije osiguranicima na području ispostave Poreč, te naši građani više neće bili primorani putovati u druga mjesta jer će potrebnu zdravstvenu uslugu ostvariti u Poreču, priopćili su iz Grada Poreča. - Iako zdravstvo nije u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, svakako nam je važno da naši građani imaju standard i usluge na koje su navikli u svojem gradu, zato svake godine sudjelujemo kroz donacije u nabavi potrebne opreme za porečku Ispostavu, zaključio je Peršurić. Izvor: Glas Istre (https://www.glasistre.hr/istra/2023/04/22/-858867)