Dr. Elvis Černeka, voditelj ispostave Buzet, je dana  18.07.2019. godine položio  specijalistički ispit iz kliničke radiologije u KBC Rijeka. Dr. Černeka će raditi u ispostavama Pazin i Buzet,  koje su desetljećima bile bez stalnog radiologa, tako da će dostupnost i kvaliteta radiološke i ultrazvučne dijagnostike u unutrašnjosti Istre biti na neusporedivo višem nivou.