Učitavanje

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

Koordinator dentalne zdravstvene zaštite: Andra Kremenić Pavlović, dr.med.dent.
Adresa Broj telefona E-mail
Tim bez nositelja Istarska 36, VIŠNJAN052 449 108biljana.mitrovic@idz.hr
Irena Mavrić Svetvinčenat 96, SVETVINČENAT052 255 958irena.mavric@idz.hr
Helena Bačić-Štifanić Bartolomeo dei Vitrei 13, PULA052 383 780helena.bacic.stifanic@idz.hr
Vesna Peharec Bartolomeo dei Vitrei 13, PULA052 384 203vesna.peharec@idz.hr
Kristina Petrić Žufić Riva 9/1, FAŽANA052 520 053kristina.petric.zufic@idz.hr
Gordan Medica Naselje Goričica 1, BUZET052 496 981gordan.medica@idz.hr
Emina Čapalija Palladiova 22, PULA052 215 776emina.capalija@idz.hr
Sanja Batelić Breščić Bartolomeo dei Vitrei 13, PULA052 417 338sanja.batelic.brescic@idz.hr
Monika Mataić Mauro Gioseffi 2, POREČ052 426 438monika.mataic@idz.hr
Tihana Ujčić Jurja Dobrile 1, PAZIN052 624 473tihana.ujcic@idz.hr
Corinna Pellizzer Lanča, dr.med.dent. Matteo Benussi 6, ROVINJ052 812 056corinna.pellizzer-lanca@idz.hr
Larisa Korenika Klemše Istarska 15A, BUJE052 773 257larisa.korenika@idz.hr
Damir Pomazan Tinjan 13, TINJAN052 626 300damir.pomazan@idz.hr
Doria Derossi Maras Centar 214, MEDULIN052 577 058doria.derossi.maras@idz.hr
Paola Gilli, dr.med.dent. Matteo Benussi 6, ROVINJ052 841 170paola.gilli@idz.hr
Aleksandra Kotvaš Mauro Gioseffi 2, POREČ052 426 438aleksandra.kotvas@idz.hr
Vilson Glasnović Bartolomeo dei Vitrei 13, PULA052 383 763vilson.glasnovic@idz.hr
Mia Dekleva Palladiova 22, PULA052 383 460mia.dekleva@idz.hr
Ema Vidulin Bartolomeo dei Vitrei 13, PULA052 383 330ema.vidulin@idz.hr
Nikolina Ravalico Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 258nikolina.ravalico@idz.hr
Robert Čupev Jurja Dobrile 1, PAZIN052 494 641robert.cupev@idz.hr
Marina Gruevski Štros Palladiova 22, PULA052 382 902marina.gruevski.stros@idz.hr
Andra Kremenić Pavlović Matteo Benussi 6, ROVINJ052 811 115andra.kremenic@idz.hr
Ivan Perković Palladiova 22, PULA052 382 902 brigita.celega@idz.hr
Igor Kljaić Mauro Gioseffi 2, POREČ052 426 413igor.kljaic@idz.hr
Ana Božinović, dr.med.dent. Palladiova 22, PULA052 383 107ana.bozinovic@idz.hr
Tim bez nositelja (ex Gasparini) La Musa 1, BALEKanfanar: 052 417 414 Bale: 052 417 438 ivana.butkovic@idz.hr
Maida Stipić Mauro Gioseffi 2, POREČ052 426 430maida.stipic@idz.hr
Tim bez nositelja (ex Bubić) Istarska 15A, BUJE052 417 342dentalna.buje@idz.hr
Branka Petković-Milić Bartolomeo dei Vitrei 13, PULA052 383 763branka.petkovic.milic@idz.hr
Valentina Orbanić Matteo Benussi 6, ROVINJ052 814 336valentina.orbanic@idz.hr
Kristijan Dujmenović Istarska ulica 13, PULA052 211 290ordinacija@estetikdent.hr
Jelena Antić Jurja Dobrile 1, PAZIN052 621 585jelena_sajina@yahoo.com
Robert Klapčić Istarska 2, POTPIĆAN052 867 143robert.klapcic@gmail.com
Sandra Perović Svetog Mikule 2, LABIN052 855 040sandra.perovic66@gmail.com
Danijela Matijašić Jurja Dobrile 1, PAZIN052 624 143danielamatijasic@optinet.hr
Ivo Povrzanović Mauro Gioseffi 2, POREČ052 426 426ivo.povrz@net.hr
Ivana Pavlinović Istarska 13, PULA052 383 892ordinacija.ip@gmail.com
Matilda Klapčić Belušić Svetog Mikule 2, LABIN052 857 395matildaklapcic@net.hr
Dolores Klarić Todorović Naselje Goričica 1, BUZET052 496-982ord.dolores.klaric.todorovic@gmail.com
Hrvoje Krivić Bartolomeo dei Vitrei 13, PULA052 393 513hkrivic@gmail.com
Alice Milevoj Diklić Svetog Mikule 2, LABIN052 857 928amilevoj@yahoo.com
Suzana Juričić Bembić Istarska 2, POTPIĆAN052 867 543suzanajuricicbembic@gmail.com
Dušica Popović Matteo Benussi 6, ROVINJ052 815 270dusica.popovic.ordinacija@pu.t-com.hr
Nenad Basanić Mauro Gioseffi 2, POREČ052 433 601nenad.basanic@pu.t-com.hr
Helena Radeljak Višković Nikole Tesle 1, RAŠA052 874 071helena.radeljak.viskovic@gmail.com
Irena Dadić Istarska 15A, BUJE052 772 163idadic@inet.hr
Elvis Paškola 9.rujna 1, ŽMINJ052 846 025epaskola@inet.hr
Zdenko Kovačević Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 241zkovadent@gmail.com
Dragica Oluić Korica Barban 74, BARBAN052 567 827dragica.oluic-korica@inet.hr
Sandra Derossi Diminić Svetog Mikule 2, LABIN052 856 045ord.derossi-diminic@hi.t-com.hr
Mario Miškulin Kanal 4, MOTOVUN052 681 505mario.miskulin@pu.t-com.hr
Ljiljana Miletić Bartolomeo dei Vitrei 13, PULA052 223 145miletic_ljiljana@net.hr
Damir Radić Mauro Gioseffi 2, POREČ052 432 431damiradic1961@gmail.com
Florijan Kremenić Bartolomeo dei Vitrei 13, PULA052 211 310, 098 941 1537istarski.domovi.zdravlja47@pu.t-com.hr
Doris Dolenc Novak Bartolomeo dei Vitrei 13, PULA052 383 790drdolencnovak@hotmail.com
Jasna Mirković Palladiova 22, PULA052 522 515stom.ord.mirkovic.jasna@pu.t-com.hr
Marina Breščanski Poretti Matteo Benussi 6, ROVINJ052 811 866marina.brescanski.poretti@pu.t-com.hr
Sanja Cetina-Eraković Naselje Goričica 1, BUZET052 662 454stom.ordinacija.cetina-erakovic@ri.t-com.hr
Sandra Cerovac Svetog Mikule 2, LABIN052 858 006cerovac.sandra@gmail.com
Eta Makovac Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 240eta.makovac@pu.t-com.hr
Vjekoslav Kanjovsky Edoardo Pascali 3A, UMAG052 702 262vjekok@hi.t-com.hr
Sandra Pataj Uljanić Mauro Gioseffi 2, POREČ052 426 442dr.pataj@gmail.com
Danijela Harić Ruba Bartolomeo dei Vitrei 13, PULA052 213 711daniela.haric@gmail.com
Vivijana Fakin Rižanskog placita 2, NOVIGRAD052 757 982stomatologija.fakin@optinet.hr
Kristina Riter Marušić Palladiova 22, PULA052 380 480kristina.riter-marusic@pu.t-com.hr
Marina Licul Huskić Svetog Mikule 2, LABIN052 857 083 -
Skip to content