Cijepljenje za korisnike zdravstvene zaštite je, u Istarskim domovima zdravlja, počelo 10.02.2021. u ispostavi Buzet. Sljedeći dan je nastavljeno u ispostavama Pula, Rovinj, Poreč, Umag i Labin, a Pazinjani će se cijepiti 12.02.2021. Cijepljenje se provodi na cijepnim punktovima na koje će izabrani liječnici ravnomjerno upisivati pacijente ovisno o količini cjepiva koje će biti osigurane. U Istru je prvi tjedan cijepljenja stiglo 840 doza proizvođača Pfizer. Preporuka je da se najprije cijepe osobe starije od 65 godina.