Učitavanje

Adresa Broj telefona E-mail
Tim fizikalne medicine Buzet Naselje Goričica 1, BUZET052 496 984fizikalna.buzet@idz.hr
Tim radiologije Buzet Naselje Goričica 1, BUZET052 694 187rtg.buzet@idz.hr
Tim sanitetskog prijevoza Buzet Naselje Goričica 1, BUZET052 496-998sanitet.buzet@idz.hr
Patronaža Buzet Naselje Goričica 1, BUZET052 496 999patronaza.buzet@idz.hr
Tim zdravstvene njege u kući bolesnika za područje općine Buzet Naselje Goričica 1, BUZET095 353 5655zdravstvena.njega.buzet@idz.hr
Neda Zugan Naselje Goričica 1, BUZET099 261 33 08patronaza.buzet@idz.hr
Tim bez nositelja Naselje Goričica 1, BUZET052/496-992adriana.grzinic@idz.hr
Lorena Jakac Naselje Goričica 1, BUZET099 265 04 11patronaza.buzet@idz.hr
Gordan Medica Naselje Goričica 1, BUZET052 496 981gordan.medica@idz.hr
Tim bez nositelja Naselje Goričica 1, BUZET052 496 983marina.blazevic@idz.hr
Barbara Bužan Gržinić Naselje Goričica 1, BUZET052 662 911barbara.buzan.grzinic@idz.hr
Mirta Ćaleta Naselje Goričica 1, BUZET052 496 986stojan.gajic@idz.hr
Ela Brgodac Naselje Goričica 1, BUZET052 493 142ela.brgodac@idz.hr
Medicinsko biokemijski laboratorij Buzet Naselje Goričica 1, BUZET052 496 988laboratorij.buzet@idz.hr
Dolores Klarić Todorović Naselje Goričica 1, BUZET052 496-982ord.dolores.klaric.todorovic@gmail.com
Jasna Štifanić Naselje Goričica 1, BUZET052 662 757jstifanic@gmail.com
Sanja Cetina-Eraković Naselje Goričica 1, BUZET052 662 454stom.ordinacija.cetina-erakovic@ri.t-com.hr