Učitavanje

Author: Anamaria Kvasnica Percan

2 posts

Call centar za turiste u slučaju sumnje na Covid 19 infekciju – prestanak rada

Zaključno sa 11.09.2020. Call centar prestaje sa radom.

U slučaju sumnje na COVID 19 infekciju kod turista nazvati broj Call centra - 095 325 6006. Na tom broju će se dobiti savjet i dogovoriti medicinske usluge  svih 7 dana u tjednu,  od 8 do 21 sat.

Postupak kod sumnje na bolest COVID-19 kod gosta u smještajnom objektu