Rad turističkih ordinacija

Rad turističkih ordinacija  

Zdravstvene usluge koje javne ustanove u Istarskoj županiji pružaju turistima – ljeto 2017. godine

Županijske zdravstvene ustanove temeljem ugovornih obveza s HZZO-om pružaju usluge domaćim i stranim turistima koji borave na području Istarske županije. U slučaju potrebe za neodložnom medicinskom pomoći, turisti  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao hrvatski osiguranici uz uvjet da imaju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju  na temelju važeće iskaznice HZZO-a. U nastavku teksta nalaze se informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite turista.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

* U slučaju hitnih stanja koja ugrožavaju život ili teško narušavaju zdravlje (naglo nastale poteškoće u disanju, gušenje stranim tijelom, zastoj rada srca i disanja, gubitak svijesti, iznenadna bol u prsima, grčevi (konvulzije), otežan govor, slabost ili oduzetost dijela tijela, iskrivljenost lica, ozljede nastale u prometnim nesrećama i ostale iznenadne ozljede (pad s visine, prostrijeli), neubičajeno krvarenje, udar električne energije ili groma, pothlađivanje, toplinski udar, utapanje, otrovanje lijekovima)

                                             … pozovite hitnu medicinsku pomoć na broj 194

U ispostavama Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije rade ambulante koje pružaju skrb svim hitnim bolesnicima od 0-24 sata kao i ne-hitnim akutnim bolesnicima izvan radnog vremena turističke ambulante ili obiteljskog liječnika. Lokacije tih ambulanti po Istri i sve dodatne informacije možete pronaći na web stranici Zavoda za hitnu medicinu:  https://zhmiz.hr/

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

* U slučaju akutnih bolesti i stanja koja ne ugrožavaju život  

(stanja za koja biste inače išli svom liječniku, kao što su upale dišnih putova, viroze, povišena temperatura, manje opekotine, manje nezgode, bolovi u trbuhu, bolovi u leđima … )

 

   … potražite pomoć liječnika kojeg ćete pronaći preko web stranice Istarskih domova zdravlja ili u turističkim ambulantama

Na stranicama Istarskih domova zdravlja www.idz.hr (pod Ispostave) možete pronaći informaciju o vama najbližim liječnicima, njihove kontakte i adrese, kao i radno vrijeme. Dodatne ordinacije opće medicine, tzv. turističke ambulante organiziraju se tijekom ljeta u Umagu, Poreču, Rovinju, Labinu i Puli u glavnim zgradama ispostava IDZ-a. U njima pacijent uslugu može dobiti na temelju putnog ili privatnog osiguranja, ili uslugu mora platiti.
 

 

 

 

 

Ispostava Vremensko razdoblje Radno vrijeme Kontakt
Labin Od 15.06. do 31.08.2017. Ponedjeljak – petak   09.00 – 17.00 052 650 994
Poreč

Od 10.05. do 05.06.2017.

Od 16.09. do 30.09. 2017.

Ponedjeljak – subota 09.00 – 17.00 052 426 461
Od 06.06. do 15.09. 2017. Ponedjeljak – nedjelja 09.00 – 21.00
Pula Od 01.06. do 30.06.2017. Ponedjeljak – subota 10.00 – 18.00 052 210 805
Od 01.07. do 31.08.2017. Ponedjeljak – nedjelja 09.00 – 21.00
 Rovinj Od 18.05. do 31.05.2017 Pon, sri, čet, pet: 8.00 – 15.00;  Sub, ned: 9.00 – 21.00 052 840 702
Od 01.06. do 15.09.2017. Ponedjeljak – nedjelja 09.00 – 21.00
Umag Od 05.06. do 31.08.2017. Pon, sri, pet, sub i ned: 8.00 – 22.00; Uto i čet: 8.00 - 15.00 052 702 203

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

* U slučaju potrebe za uslugama pedijatra, ginekologa ili stomatologa potražite njihov kontakt preko web stranice Istarskih domova zdravlja Na stranicama Istarskih domova zdravlja www.idz.hr  (pod Djelatnosti) možete pronaći informaciju o vama najbližim pedijatrima, ginekolozima i stomatolozima, njihove kontakte i adrese, kao i radno vrijeme. Vikendom i praznikom dežuraju pedijatrijska i ginekološka ambulanta u Općoj bolnici Pula, Zagrebačka 30.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

* Ako je pacijent obavio liječnički pregled i upućen je u bolnicu …

Opća bolnica Pula, Objedinjeni hitni bolnički prijem na lokaciji Aldo Negri 6, Pula zbrinjava hitna stanja iz djelatnosti: interne medicine, kirurgije, neurologije, laboratorija, radiološke dijagnostike i transfuzijske medicine.

 

Opća bolnica Pula na lokaciji Zagrebačka 30, Pula zbrinjava hitna stanja iz djelatnosti:

infektologije, psihijatrije, oftalmologije, otorinolaringologije, pedijatrije i ginekologije.

 

Bolničke službe koje NE pružaju uslugu hitnih pregleda: dermatovenerologija, fizikalna medicina, nuklearna medicina, patologija i citologija.

Sve ostale informacije mogu se naći na web stranici www.obpula.hr

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

* Ako je pacijentu potrebna dežurna ljekarna, sve informacije o tome možete pronaći na web stranici Istarskih ljekarni

Ljekarna Centar, Giardini 14, Pula otvorena je svakoga dana 24 sata (noćno dežurstvo). Radno vrijeme i adresa svih ostalih ljekarni mogu se pronaći na web stranici www.istarske-ljekarne.hr

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

* Ako su potrebne hitne usluge epidemiološke službe, mikrobiološke službe ili hitna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija                     podaci o kontaktima dežurnih službi dostupni su na broj 112

 

Sve ostale informacije mogu se pronaći na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije: www.zzjziz.hr

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

U Bolnici "Martin Horvat" Rovinj radi ambulanta za traumatologiju lokomotornog sustava koja je otvorena svakog radnog dana od 8,00 do 15,30 sati. Kontakt: 052 811 011 ili 052 537 126.

Sve dodatne informacije mogu se naći na web stranici www.bolnica-rovinj.hr