Posjet beogradskog liječnika našoj palijativi

Od 9. i 10. svibnja Istarske domove zdravlja  je posjetio  dr. Nemanja Milovanović,  liječnik na Odjelu za kućno liječenje, njegu i palijativno zbrinjavanje Doma zdravlja Voždovac u Beogradu .

Posjeta je dogovorena nakon prezentacije dr. Bilića  o radu djelatnosti za palijativnu skrbi u Istarskim domovima zdravlja  na kongresu u Zagrebu prošle godine, koja je zainteresirala mnoge pa i dr. Milovanovića.

 Nastojali smo našem gostu pripremiti  sadržajan program. Od ravnatelja, dr. Ivančića dobio informacije o radu naše ustanove , posebno o organizaciji palijativne skrbi u Istri, susreo se je s članovima našeg  palijativnog tima ,  bolničkim palijativnim timom OB Pula i njegovim voditeljem s dr. Bruminijem , a imao je priliku, u kućnoj  posjeti s kolegama,  vidjeti kako u praksi izgleda  palijativna skrb  koju pružamo,

Prema riječima dr. Milovanovića, to je bio zanimljiv i koristan posjet i vjerujemo,  početak suradnje naše ustanove sa stručnjacima i institucijama za palijativnu skrbi u Srbiji.