Na skupu „Multidisciplinarni pristup u unapređenju oralnog zdravlja“ u Puli predstavljen projekt „Istra bez karijesa“

U Puli je 14. lipnja održan stručni skup „Multidisciplinarni pristup u unapređenju oralnog zdravlja“ u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo istarske županije, na kojem  se  je govorilo o važnosti preventive karijesa , ranog  liječenja i redovitih kontrolnih pregleda . Na skupu je  Kristijan Dujmenović dr.dent med,   voditelj Ispostave Pula prezentirao  projekt „ Istra bez karijesa“ koji Istarski domovi zdravlja provode na području cijele Istre. Koncepcija projekta i rezultati koje je pokazao već nakon godine dana provođenja pobudili su veliki interes stručnjaka, budući da je Istarska županija jedina u Hrvatskoj koja ima projekt sveobuhvatne i integrirane prevencije karijesa i zaštite oralnog zdravlja djece.