Dujmenović Kristijan, dr.med.dent izabran u nastavno zvanje predavača na katedri za dentalnu medicinu

Dujmenović Kristijan, dr.med.dent. voditelj ispostave Pula u Istarskim domovima zdravlja, na prijedlog prof. dr. sc. Aleksandra Včeva dr. med., dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilišta u Osijeku, Fakultetsko vijeće izabralo je u nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalne medicine na Katedri za dentalnu medicinu i zdravstvo, za nastavnu bazu Pula.