Donacija bolesničkih kreveta Lige protiv raka Pula

Dana 28.06. u posudionici medicinskih pomagala u Zagrebačkoj ulici izvršena je primopredaja bolesničkih kreveta koje je Liga protiv raka Pula donirala posudionici, radi se o četiri kreveta ukupne vrijednosti 12.500,00 kuna. Potreba za bolesničkim krevetima u Istri je vrlo velika, a posudionica medicinskih pomagala koja djeluje pri Istarskim domovima zdravlja u velikoj mjeri ublažava nestašicu svih medicinskih pomagala, a osobito bolesničkih kreveta za kojima je i najveća potražnja. Sa ova četiri kreveta, ukupan broj kreveta koji se posuđuju je 115, ali i to je još uvijek nedovoljno za velike potrebe.  Krevete su predali predsjednik Lige protiv raka Pula, Boris Kopić i Olga Rojnić, članica Lige protiv raka. Cilj je da električni medicinski kreveti ne budu iznimka u kućama pacijenata već standard koji će biti moguće ostvariti  čim pacijentu bude potrebna zdravstvena njega u kući.