Vivijana Fakin, dr.med.dent.
Privatna ordinacija

RADNO VRIJEME

utorak, četvrtak, petak: prijepodnevna smjena
ponedjeljak, srijeda: poslijepodnevna smjena

Prijepodnevna smjena:07:00 - 14:30
Dnevni odmor 10:30 - 11:00
Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30