Vilim Kremenić, dr.med.
Ordinacija u koncesiji

RADNO VRIJEME

ponedjeljak 11:00-15:00,
utorak 15:00-20:00,
srijeda 07:00-11:00
četvrtak 13:00-15:00,
petak 12:00-15:00
subota: 4. u mjesecu 08:00-12:00