Vilim Kremenić, dr.med.
Privatna ordinacija

RADNO VRIJEME KANFANAR

Telefon: 052 825 678, 052 840 285
Fax: 052 840 284

ponedjeljak 7:00-11:00
srijeda 11:00-15:00
petak od 7:00-12:00
utorak 13:00-15:00
četvrtak 15:00-20:00
subota: 2 u mjesecu 8:00-12:00

RADNO VRIJEME BALE

Telefon: 052 824 280, 052 841 299

ponedjeljak 11:00-15:00,
utorak 15:00-20:00,
srijeda 07:00-11:00
četvrtak 13:00-15:00,
petak 12:00-15:00
subota: 4. u mjesecu 08:00-12:00