Vilim Kremenić, dr.med.
Ordinacija u koncesiji

RADNO VRIJEME

ponedjeljak 7:00-11:00
srijeda 11:00-15:00
petak od 7:00-12:00
utorak 13:00-15:00
četvrtak 15:00-20:00
subota: 2 u mjesecu 8:00-12:00