Eda Vale, bacc.med.tech.

RADNO VRIJEME

od ponedjeljka do petka
prijepodnevna smjena od 07:00 - 15:00
Kućne posjete 08:00 - 14:00

Područje:
OPĆINA GRAČIŠĆE
SVETI PETAR U ŠUMI
DIO GRADA PAZINA