Tim zdravstvene njege u kući bolesnika
Buzet

Zdenka Havić, medicinska sestra
Ivanka Fabijančić, medicinska sestra