RADNO VRIJEME

Od ponedjeljka do petka - prijepodnevna smjena
od 07:00 - 15:00
Kućne posjete 08:00 - 14:00

Tim zdravstvene njege u kući bolesnika za grad Vodnjan - Istarska 13

Benita Šarić - medicinska sestra
Tina Cetina - medicinska sestra
Vesna Ereš - medicinska sestra
Branka Horg - medicinska sestra
Ardena Ilić - medicinska sestra
Jelčić Irena- medicinska sestra
Pačić Sanja - medicinska sestra - zamjena
Pekarić Ema - medicinska sestra - zamjena