RADNO VRIJEME

Od ponedjeljka do petka - prijepodnevna smjena
od 07:00 - 15:00
Kućne posjete 08:00 - 14:00

Tim zdravstvene njege u kući bolesnika za grad Vodnjan - Istarska 13

Benita Šarić - medicinska sestra

Tina Cetina - medicinska sestra

Vesna Ereš - medicinska sestra

Branka Horg - medicinska sestra

Ardena Ilić - medicinska sestra