RADNO VRIJEME
ponedjeljak, srijeda, petak 07:00 - 21:00

Kristina Šestan Šverko, dr.med., voditelj odsjeka hemodijalize
e-nail: milena.tencic@idz.hr
Anita Domijanić, voditelj odsjeka hemodijalize
Anita Čekada, med.sestra
Karolina Vlačić, med.sestra
Rosana Kiršić, med.sestra