RADNO VRIJEME
ponedjeljak, srijeda, petak 07:00 - 21:00

Kristina Šestan Šverko, dr.med., voditelj odsjeka hemodijalize
e-mail: kristina.sestan.sverko@idz.hr
Anita Domijanić, voditelj odsjeka hemodijalize
Karolina Vlačić, med.sestra
Rosana Kiršić, med.sestra
Mikela Smajić, med. sestra