Tim fizikalne medicine Umag

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak: prijepodnevna smjena

Prijepodnevna smjena 07:00 - 15:00
Dnevni odmor 10:30 - 11:00

Nijaz Burgić, dr.med. FEBPRM spec.fizikalne medicine i rehabilitacije

Robert Zahtila, bacc fizioterapeut
Tatjana Zahtila, bacc. fizioterapeut
Tea Aničić, bacc. fizioterapeut
Sindi Mijatović, bacc.fizioterapeut
Mirjana Srdar, fizioterapeut