Medicinsko biokemijski laboratorij Poreč

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak -prijepodnevna smjena
od 07:00 - 15:00
Rad sa pacijentima od 07:00 do 09:00

 

Dafna Janko Šarić , bacc.san.ing.
Alessandra Pahović , laboratorijski tehničar
Sandra Perkovac Škifić , laboratorijski tehničar
Hedlena Peršurić , laboratorijski tehničar
Anabela Rupčić , laboratorijski tehničar