Stacionar Umag

RADNO VRIJEME

svaki dan od 0:00 - 24:00

Emanuela Penko, dr.med. - voditelj stacionara
Gordana Kutić - voditelj odsjeka stacionara

Danica Buljević, medicinska sestra
Marija Roso, medicinska sestra
Ana Dokoza, bacc.med. techn.- zamjena
Andrea Melon, medicinski tehničar
Ana Marija Bradač, medicinska sestra - zamjena
Sunčica Branežac, medicinska sestra
Filip Marić, medicinski tehničar - zamjena
Dajana Calcina, njegovatelj - zamjena
Tajana Palijan, njegovatelj
Lidija Lanča Pek, njegovatelj