RADNO VRIJEME
sve dane 0-24:00

Helena Vlačić, dr.med.spec.obiteljske medicine/spec.hitne medicine,
voditelj odsjeka stacionara
e-mail:helena.vlacic@idz.hr

Azra Čekada,voditelj odsjeka stacionara- zamjena
Tina Cvijanović,bacc.univ.,voditelj odsjeka stacionara
Mikela Smajić, med.sestra
Mesuda Ibrahimović, med.sestra
Nino Verbanac, medicinski tehničar
Katja Bilić, medicinska sestra
Zurijeta Kujraković, medicinska sestra- zamjena
Marilena Širol, medicinska sestra - zamjena
Daniela Kevac - medicinska sestra- zamjena
Daniela Načinović-Balaban,med.sestra - zamjena
Zorica Mihajlović, njegovateljica
Miranda Škalamera - Verbanac, njegovateljica
Klaudia Čekada, njegovateljica- zamjena