Sonja Šikanić, dr.med.
Ordinacija u koncesiji

RADNO VRIJEME

utorak, četvrtak, petak: prijepodnevna smjena
ponedjeljak, srijeda: poslijepodnevna smjena
petak poslijepodne:17.02./07.04./26.05./14.07./01.09./20.10.2017.
subota prijepodne:18.02./08.04./27.05./15.07./02.09./21.10.2017.
Prijepodnevna smjena: 07:00 - 14:30
Rad s pacijentima 07:30 - 13:30
Dnevni odmor 10:00 - 10:30
Kućne posjete 13:30 - 14:30

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Rad s pacijentima 13:30 - 19:30
Dnevni odmor 16:00 - 16:30
Kućne posjete 19:30 - 20:30