RADNO VRIJEME

parni datumi prijepodnevna smjena

neparni datumi poslijepodnevna smjena

radna subota: 4. subota u mjesecu

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Rad s pacijentima 07:30 - 13:30
Dnevni odmor 10:00 - 10:30
tel. naručivanje 11.00-12.00

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Rad s pacijentima 13:30 - 19:30
Dnevni odmor 16:30 - 17:00
tel. naručivanje 18.00-19.00