Tim sanitetskog prijevoza Rovinj

RADNO VRIJEME

od ponedjeljaka do petka: 07:00 - 21:00

Prijepodnevna smjena: 07:00 - 15:00
Poslijepodnevna smjena: 13:00 - 21:00

Anna Quarantotto,voditelj odsjeka sanitetskog prijevoza
Danijel Bašić, voditelj odsjeka voznog parka

Marijana Malusa,medicinska sestra
Tina Bertonja, medicinska sestra
Aleksandar Banko - vozač
Sandro Veggian,vozač
Sendi Matić,vozač
Igor Drandić,vozač
Mauricio Marić, vozač