Tim sanitetskog prijevoza Rovinj

RADNO VRIJEME

od ponedjeljaka do petka: 07:00 - 21:00

Prijepodnevna smjena: 07:00 - 15:00
Poslijepodnevna smjena: 13:00 - 21:00

Mauricio Marić, voditelj odsjeka voznog parka
Marijana Malusa, medicinska sestra
Tina Bertonja, medicinska sestra
Sandro Veggian, vozač
Sendi Matić, vozač
Igor Drandić, vozač
Danijel Bašić, vozač
Aleksandar Milanović, vozač