Sandra Perović, dr.med.dent.
Privatna ordinacija

RADNO VRIJEME

ponedjeljak, utorak - poslijepodnevna smjena
srijeda, četvrtak, petak - prijepodnevna smjena

Radna subota - druga u mjesecu

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Dnevni odmor 10:00 - 10:30

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Dnevni odmor 17:00 - 17:30