Sandra Pataj Uljanić, dr.med.dent.
Privatna ordinacija

RADNO VRIJEME

parni datumi -prijepodnevna smjena
neparni datumi- poslijepodnevna smjena

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Dnevni odmor 10:30 - 11:00

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Dnevni odmor 16:00 - 16:30