Sandra Cerovac, dr.med.dent.
Privatna ordinacija

RADNO VRIJEME
ponedjeljak, utorak, petak - prijepodnevna smjena
srijeda, četvrtak - poslijepodnevna smjena

Radna subota- druga u mjesecu

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Dnevni odmor 10:00 - 10:30

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Rad s pacijentima 14:30 - 19:30
Dnevni odmor 17:00 - 17:30